DEKPLESS

Hurtownia Materiałów Budowlanych

Projekt UE

Nazwa Projektu:

Budowa budynku biurowo-handlowego i zakup urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych usług budowlanych oraz rozszerzenia dotychczasowej oferty handlowej.

Nazwa Beneficjenta:

"DEK-PLESS" Spółka Jawna J. Czernecki, K. Czernecki, B. Wieczorek

Wartość projektu:

968,305,23 zł

Wartość dofinansowania:

476,215,72 zł


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013"

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"

Copyright by Misiek. Wszystkie prawa zastrzeżone.